Bijzonder nieuws: vanaf 1 oktober 2020 gaan wij verder onder een nieuwe naam: Cultuurpunt Ronde Venen. Ook wijzigt per 1 oktober ons website adres naar: www.cultuurpuntrondevenen.nl

Home

KRDV-Netwerk helpt inwoners van De Ronde Venen met deelname aan en het realiseren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente. KRDV-Netwerk is ontwikkeld naast het Docentencollectief Kunst Rond de Venen, dat financieel onafhankelijk functioneert.

KRDV-Netwerk is in het leven geroepen om het lokale kunst- en cultuuraanbod zo breed mogelijk te ondersteunen. We nemen initiatieven voor samenwerking door het organiseren van bijeenkomsten, het aanbieden en ontwikkelen van projecten en het uitvoeren van gemeenschappelijke publiciteit. KRDV-Netwerk is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente De Ronde Venen. 

Platform voor cultuur:

De website van KRDV-Netwerk biedt een overzicht van lessen voor jong en oud, door privédocenten en organisaties voor kunsteducatie. De amateurverenigingen presenteren zich op een eigen pagina. Onder het kopje scholen staat het educatief aanbod van lokale aanbieders voor het basisonderwijs. Ook kun je informatie vinden over het doen van aanvragen voor een bijdrage en over locaties voor uitvoeringen, exposities of lessen. Verder biedt de agenda een overzicht van culturele activiteiten die in De Ronde Venen plaatsvinden.

KRDV-Netwerk

Cultuurliefhebbers en beoefenaars kunnen bij het KRDV-Netwerk kennis delen, advies inwinnen en elkaar ontmoeten. Op bijeenkomsten van cultuuraanbieders en afnemers wil KRDV-Netwerk bestaande samenwerkingsverbanden onderhouden en nieuwe stimuleren. De cultuurconsulent Margriet Veeneman is een belangrijke partner in het bijeen brengen, verbinden en ontmoeten van eenieder die zich met kunsteducatie bezighoudt en de belangen die daarmee gemoeid zijn.

Financiële ondersteuning

KRDV-Netwerk ondersteunt educatieve projecten wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Aanbod voor scholen wordt door de matchingregeling gestimuleerd. Daarnaast biedt de gemeente De Ronde Venen ook mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen voor culturele activiteiten in De Ronde Venen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

 

Kunstgalerij

Hier vindt u de link naar de bijzondere website van Henk Butink, Kunstgalerij:  www.butink.nl/kunstgalerij

Op deze website heeft Henk Butink alle kunst in de publieke ruimte van De Hoef, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen beschreven en vastgelegd. Daarnaast wordt verwezen naar de website van Kurve Kunstuitleen De Ronde Venen waar de acht werken in Abcoude beschreven worden.

Speciaal voor 75 jaar Vrijheid De Ronde Venen vindt u op deze website  een fietstocht langs gedenktekens, oorlogsmonumenten en -graven.